Hotline: 0965.816.828

Cách tính hóa đơn tiền điện mới nhất 2022

Mục lục bài viết

Sự thay đổi giá bán điện ảnh hưởng đến tất cả khách hàng sử dụng điện và các nhóm khách hàng có mức điều chỉnh tương đối đồng đều. Cách tính hóa đơn tiền điện kinh doanh, nhà trọ, hộ gia đình, cơ quan… đang được khá nhiều người quan tâm. Ở bài viết dưới đây, Điện nước Trường Phúc xin chia sẻ đến các bạn biểu giá bán điện và cách tính tiền điện sinh hoạt mới nhất năm 2022 đơn giản dễ hiểu nhất.
Căn cứ tính tiền điện:

 • Lượng điện thực tế khách hàng sử dụng trong kỳ ghi chỉ số (GCS)
 • Số ngày sử dụng điện thực tế (số ngày giữa hai kỳ GCS)
 • Biểu giá bán điện
Cách tính hóa đơn tiền điện mới 2020
Cách tính hóa đơn tiền điện mới 2020

Công thức cách tính sản lượng tiêu thụ điện theo giá cũ và giá mới

Đối với khách hàng thực hiện ghi chỉ số công tơ tại thời điểm thực hiện giá mới (chốt chỉ số): Sản lượng tính giá cũ căn cứ vào chỉ số ghi được tại thời điểm bắt đầu thực hiện giá mới và chỉ số công tơ của kỳ GCS trước liền kề. Sản lượng tính giá mới căn cứ vào chỉ số ghi được tại thời điểm bắt đầu thực hiện giá mới và chỉ số công tơ của kỳ GCS hiện tại.
Đối với khách hàng ký hợp đồng mua điện phục vụ mục đích sinh hoạt và khách hàng không thực hiện được việc GCS công tơ tại thời điểm thực hiện giá mới, sản lượng điện để tính giá cũ và giá mới như sau:
Sản lượng tiêu thụ điện tính giá cũ = S/T . Nc (Kwh)
Sản lượng tiêu thụ điện tính giá mới = S – Sản lượng tiêu thụ điện tính giá cũ:

 • S: sản lượng tiêu thụ điện trong tháng tính tiền
 • T: Số ngày sử dụng điện thực tế (tính từ ngày GCS của tháng trước liền kề đến ngày GCS của tháng tính tiền) (ngày)
 • Nc: Số ngày tính giá cũ (tính từ ngày GCS của tháng trước liền kề đến ngày thực hiện giá mới) (ngày)

Cách tính định mức bậc thang cho giá điện sinh hoạt
Mtci = Mqci/T . Nc . h (Kwh)
Mtmi = Mqmi/T . Nc . h (Kwh)
Trong đó:

 • Mtci: Mức bậc thang cũ thứ i để tính tiền (kWh)
 • Mtmi: Mức bậc thang mới thứ i để tính tiền (kWh)
 • Mqci: Mức bậc thang thứ i quy định theo biểu giá cũ (kWh)
 • Mqmi: Mức bậc thang thứ i quy định theo biểu giá mới kWh)
 • T: Số ngày (theo lịch) của tháng trước liền kề (ngày)
 • Nc: Số ngày tính giá cũ (tính từ ngày GCS của tháng trước liền kề đến ngày thực hiện giá mới) (ngày)
 • Nm: Số ngày tính giá mới (tính từ ngày thực hiện giá mới đến ngày GCS của tháng tính tiền) (ngày).
 • h: Số hộ dùng chung

Làm tròn giá trị Mti theo phương pháp làm tròn số học:
Bạn có thể tham khảo cổng thông tin của Tập đoàn điện lực Việt Nam, để biết được tổng tiền thanh toán và tiền được giảm do dịch Covid 19

Biểu giá bán điện năm 2022

a) Các ngành sản xuất

TT Nhóm đối tượng khách hàng Giá bán điện
(đồng/kWh)
1.1 Cấp điện áp từ 110kV trở lên  
  a) Giờ bình thường 1.536
  b) Giờ thấp điểm 970
  c) Giờ cao điểm 2.759
1.2 Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV  
  a) Giờ bình thường 1.555
  b) Giờ thấp điểm 1.007
  c) Giờ cao điểm 2.871
1.3 Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV  
  a) Giờ bình thường 1.611
  b) Giờ thấp điểm 1.044
  c) Giờ cao điểm 2.964
1.4 Cấp điện áp dưới 6 kV  
  a) Giờ bình thường 1.685
  b) Giờ thấp điểm 1.100
  c) Giờ cao điểm

3.076

Khách hàng mua điện tại cấp điện áp 20kV được tính theo giá tại cấp điện áp từ 22kV đến dưới 110kV.
b) Khối hành chính, sự nghiệp

TT Nhóm đối tượng khách hàng Giá bán điện
(đồng/kWh)
1 Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông  
  Cấp điện áp từ 6kV trở lên 1.659
  Cấp điện áp dưới 6 kV 1.771
2 Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp  
  Cấp điện áp từ 6kV trở lên 1.827
  Cấp điện áp dưới 6 kV 1.902

c) Kinh doanh

TT Nhóm đối tượng khách hàng Giá bán điện
(đồng/kWh)
1 Cấp điện áp từ 22kV trở lên  
  a) Giờ bình thường 2.442
  b) Giờ thấp điểm 1.361
  c) Giờ cao điểm 4.251
2 Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV  
  a) Giờ bình thường 2.629
  b) Giờ thấp điểm 1.547
  c) Giờ cao điểm 4.400
3 Cấp điện áp dưới 6 kV  
  a) Giờ bình thường 2.666
  b) Giờ thấp điểm 1.622
  c) Giờ cao điểm 4.587

d) Sinh hoạt

TT Nhóm đối tượng khách hàng Giá bán điện
(đồng/kWh)
1 Giá bán lẻ điện sinh hoạt  
  Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 1.678
  Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 1.734
  Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200 2.014
  Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 2.536
  Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 2.834
  Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2.927
2 Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước 2.461

Đối với sinh viên và người lao động thuê nhà để ở:

 • Trường hợp thời hạn cho thuê nhà dưới 12 tháng và chủ nhà không thực hiện kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3: Từ 101 – 200 kWh cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công tơ.
 • Trường hợp chủ nhà kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì Bên bán điện có trách nhiệm cấp định mức cho chủ nhà căn cứ vào sổ tạm trú hoặc chứng từ xác nhận tạm trú của cơ quan Công an quản lý địa bàn; cứ 04 người được tính là một hộ sử dụng điện để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt.
0965.816.828